Jak odsiarczyć akumulator kwasowy?

Najważniejszym problemem przy użytkowaniu baterii trakcyjnych jest zmniejszająca się wraz z biegiem miesięcy pojemność ogniw. Prowadzi to do tego, że akumulator musi być częściej ładowany. Im mniej czasu poświęca właściciel samochodu na prawidłową konserwację ogniw, tym szybciej akumulator kwasowy przestanie być zdatny do użytku.

Jak zregenerować akumulator kwasowy?

Żeby zrozumieć na czym polega odsiarczanie akumulatora, trzeba mieć świadomość, że jego konstrukcja i zasada działania opiera się przede wszystkim na reakcjach chemicznych, które zachodzą podczas przepływu energii elektrycznej. Wszystkie te reakcje zachodzą w elektrolicie, który jest roztworem kwasu siarkowego, w którym zostały zatopione elementy konstrukcyjne ogniwa, czyli tak zwane płyty dodatnie oraz ujemne rozdzielone separatorami. Przy normalnym użytkowaniu akumulatora reakcja chemiczna, która powoduje gromadzenie się energii elektrycznej oraz oddawanie energii elektrycznej jest całkowicie odwracalna.

 

Jednak, gdy ogniwa są użytkowane przeciwnie do swojego przeznaczenia albo pomija się cykle konserwacyjne, to następuje zjawisko zasiarczania się ogniw. To zjawisko polega na wytrącaniu się cząsteczek siarki oraz ich osadzaniu się na płytach ogniw w postaci kryształów. To pozornie proste zjawisko jest związane z poważnymi konsekwencjami. Wytrącone cząsteczki siarki sprawiają, że zmniejsza się gęstość elektrolitu. A to z kolei sprawia, że wszystkie opisane wcześniej reakcje chemiczne przebiegają wolniej i prowadzą do wytwarzania się większej ilości energii cieplnej.

Author: clonmel.pl