Przepisy ruchu drogowego

Kierowcy

Kierowcy na każdej drodze i w każdej chwili powinni wykorzystywać swoją wiedzę na temat przepisów ruchu drogowego. Znaki drogowe oraz inne elementy na drodze wpływają bezpośrednio na ruch panujący na ulicach. Kierowcy samochodów zobowiązani są do szczególnego zachowywania ostrożności i bezpieczeństwa na drodze. Należy także zachowywać kulturę i uprzejmość, ponieważ brak tych cech i zachowań, może często prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powstanie niewielkiej kolizji, a nawet poważnego wypadku, może być spowodowane pozornie nieznaczącymi i niewielkimi przewinieniami lub upartością. Sama znajomość przepisów ruchu drogowego nie jest wystarczająca dla zachowania się w prawidłowy sposób na drodze.

Piesi oraz rowerzyści

Do uczestników ruchu panującego na publicznych ulicach należą także piesi oraz rowerzyści. Przepisy rower również obowiązują, które należy bezwzględnie przestrzegać. Rowerzyści nie powinni odbywać swojej jazdy na chodnikach, ponieważ powoduje to bardzo niebezpieczne sytuacje i często przykre konsekwencje. Wypadki i kolizje na drogach nie dotyczą tylko samochodów. Bardzo często biorą w nich udział właśnie piesi. Każdy pieszy posiada pierwszeństwo na przejściach dla pieszych, jednak nie powinno być to najważniejsze i determinujące zachowanie pieszych. Najważniejsze na drodze jest bezpieczeństwo, dlatego zachowanie swojego pierwszeństwa na przejściu powinno być zależne od panujących warunków i szans na bezwypadkowe uczestnictwo w ruchu drogowym na ulicach.

 

Author: clonmel.pl